Ders Kitabı cevapları nasıl uygulanabilir olur?

 Ders Kitabı cevapları nasıl uygulanabilir olur? 

İlk kademe öğrencileri için ders kitabındaki soyut ifadelerin somutlaştırılması son derece önemlidir. Sınıf ortamı araç-gereç ve materyallerle zenginleştirilmelidir. Örneğin ağırlık ölçülerini anlatıyorsak sınıfta terazi, kilogram gibi araçlar olmalı. 

Hayat Bilgisi dersinde verilen “hak”, “demokrasi”, “özgürlük”, “kültür” gibi kavramlar tanımdan ziyade sınıf ortamında uygulanarak gösterilmelidir. 

 Ders Kitabı cevapları nasıl uygulanabilir olur?
 Ders Kitabı cevapları nasıl uygulanabilir olur? 

Neticede hangi ders olursa olsun kitapta verilen örnekler hayatında uygulayabileceği tarzda olmalıdır.

Hiç yorum yok