Ders Kitabı ilk kez nasıl yapıldı?

Ders Kitabı ilk kez nasıl yapıldı? 

nasıl yaMÖ. 3000 yıllarında Sümer ve Asur tabletlerine yazılmasıyla başladı ders kitaplarının ilk yolculuğu. Deri ve ağaç kabuğuna yazılan yazılardan sonra Mısırlıların, papirüs adını verdikleri bez ve hasır gibi nesnelerin üzerine nakşedildi yazılar. Ardından Romalıların kullandıkları parşömenler bu yolculuğun modern kitaba ulaşmasındaki bir diğer aşamaydı. 

Bugün ise 1. ve 2. hamur kâğıtlara ya da renkli kuşeli kaliteli kâğıtlara sair bütün kitaplar basılabilmektedir. Aslında bütün bu serüveninde ötesinde Hazreti Âdeme gönderilen suhuf kitabın ilk doğuş kaynağıydı. İnsanları doğru yola, erdeme sevk eden bir doğuştu bu. 

Peygamberimize gelen ilk emir de okuydu. “Okumak” geniş bir anlam ifade etse de özünde indirilen kitap vardı. Kitabı anlamak, ondan bir ders, bir mesaj almak vardı. 

Ders Kitabı ilk kez nasıl yapıldı?
Ders Kitabı ilk kez nasıl yapıldı? 

Dolayısıyla kitap şekil olarak farklı bir oluşum geçirse de hamurunda insanlığa insanlığını hatırlatmak vardı. Ve bu yüzden geçmişte de, günümüzde kalem ve kâğıt hiçbir zaman eskimedi ve eskimeyecek…

Hiç yorum yok