8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Matematik öğretim yöntemlerinden bilişsel yöntem savunucularının vurguladıkları, düşünerek öğrenmeye ve tekrar yerine anlamlı alıştırmaya ortam hazırlama bakımlarından çalışma kitaplarının işlevi yadsınamaz.


8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları'nda yer alan etkinliklerin sınıf içinde veya bireysel olarak amacına ve anlamına uygun bir biçimde gerçekleştirildiği takdirde sizlerin belirlenen hedeflere ulaşmalarında önemli bir işlev görecektir. Sizlerin ilgilerini çeken, görsellerle desteklenmiş ya da diğer derslerle ilişkilendirme yapmanıza imkân tanıyan etkinlikler tam olarak yapılmalıdır.


Öğrenci çalışma kitaplarının kullanımında ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yeterli önemi verilmeli,  ÖÇK’de yer verilen etkinliklerin temalara dağılımı sayısal bakımdan genel olarak dengeli olmalıdır. 

8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları’nda gerek etkinlik içi gerekse tema sonu ölçme-değerlendirme çalışmaları kapsamında öz değerlendirme, akran değerlendirme vb. etkinlikler gerçekleştirilmemiştir. 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları
8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bunlar Matematik ÖÇK’nin kullanımının işlevselliğini etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. Sonuç olarak ilköğretim ikinci kademe Matematik öğretiminde kullanılan öğrenci çalışma kitaplarının, hedeflenen işlevi tam olarak yerine getirmediği söylenebilir.

Hiç yorum yok