Yeni Haberler
recent

MEB'den Aday Öğretmen İş ve İşlemleri İle İlgili yazı

MEB'den Aday Öğretmen İş ve İşlemleri İle İlgili yazı

Bilindiği gibi aday öğretmen yetiştirme süreci 01 Mart 2016 tarihinde başlamış olup ilgi (a) yönetmelik, ilgi (b) yönerge ve ilgi (c) program çerçevesinde yürütülmektedir.

Sürecin nasıl işleyeceği ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Ancak, yapılan değerlendirme toplantılarında dile getirilen ve Genel Müdürlüğümüze çeşitli yollarla iletilen sorulardan bazı hususlarda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


1- Aday öğretmenler ve danışman öğretmenler yetiştirme sürecinde, yetiştirme programında yer alan formları ilgi (b) yönerge hükümleri doğrultusunda dolduracaklardır. Bakanlıkça hazırlanan formlar okullar ve danışman öğretmenler tarafından kendi okul, sınıf ve çevre şartlarına göre uyarlanarak kullanılabilir. Formlar bu süreçte bizahiti bir amaç olmayıp sürecin değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılacak bir araçtır.

2- Aday öğretmenler bir gün içerisinde 6 ders saatinden fazla okulda zorunlu olarak tutulmayacaklardır. Teneffüs saatleri ile normal eğitim yapan okullarda öğle arası bu ders saati tanımına dâhil değildir. Örneğin, normal eğitim yapan bir okulda aday öğretmen sabah 4 ders saati tamamlandıktan sonra iki ders saatini öğle arasından sonra tamamlayacaktır.

3- Aday öğretmen 6 ders saatinin 3 saatini danışman öğretmenle birlikte sınıf içi gözlem ve / veya uygulama etkinliği olarak geçirecektir. Kalan 3 ders saatini okul idaresinin belirleyeceği (öğretmenler odası, sınıf vs.) bir yerde derse hazırlık, etkinlik geliştirme, form doldurma veya bir sonraki günün ders planlaması şeklinde geçireceklerdir.

4- Aday öğretmenlerin ders giriş ve çıkış saatlerine, okula zamanında gelip gitmesi konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir.

5- Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya başka herhangi bir nedenle öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecektir.

6- Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklardır. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başma nöbet görevi verilmeyecektir.

7- Aday öğretmenler Form-2, Form-3, Form-5, Form-6 ve Form-7'yi dolduracaklardır. Danışman öğretmenler ise Form-1, Form-4A ve Form-4B'yi dolduracaklardır. Danışman öğretmenler Form- l'i bir hafta önce hazırlayıp okul müdürüne imzalattıktan sonra aday öğretmene verecektir. Danışman öğretmenler kendilerinin hazırlaması gereken formlan kesinlikle aday öğretmenlerin hazırlamasını istemeyecektir.

8- Branşı okul öncesi öğretmenliği ve rehberlik olan aday öğretmenler Form-3'ten günlük bir tane dolduracaklardır. Branşı okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve dışındaki aday ve danışman öğretmenler ise Form-3 ve Form-4A'dan gözlemlediği ve/veya ders uygulaması kadar dolduracaktır.

9- Aday Öğretmen Performans Değerlendirmesinin yapılabilmesi için okul idaresinin MEBBİS üzerinden aday öğretmene danışman öğretmen ve müdür tanımlaması yapması gerekmektedir. Aday öğretmenin okuldaki çalışma süresi fiilen 60 günü geçtikten sonra sistemde tammlı danışman öğretmen ve okul müdürü MEBBİS üzerinden Aday Öğretmen 1. Performans Değerlendirme Formunu dolduracaklardır.

10- Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdüren aday öğretmenler 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile danışman öğretmenin beceri eğitimine katılması durumunda;

a) 9. sınıflarda girebileceği meslek dersi bulunması durumunda aday öğretmen bu derse giren danışman öğretmenle ilişkilendirilir,

b) Danışman öğretmenin beceri eğitimine katılacağı yer il sınırları içerisindeyse aday öğretmen danışman öğretmeniyle birlikte beceri eğitimine devam eder,

c) Danışman öğretmenin beceri eğitimine katılacağı yer aynı ilde değilse aday öğretmen il içerisinde yakın branşta olan başka bir meslek dersi öğretmeni ile ilişkilendirilir.

11- Danışman öğretmenin kısa süreli geçici görevde olması durumunda, mazeret izni ve sağlık izni gibi nedenlerle okulda bulunamayacağı hâllerde danışman öğretmenin değiştirilmesine gerek olmayıp bu gibi durumlarda aday öğretmen izinli sayılmayacak ancak okulda bulunan başka bir öğretmenle geçici olarak ilişkilendirilecek ve bu sürede yönerge kapsamında okul idaresinin uygun bulacağı faaliyetleri yürütecektir.

12- Aday öğretmen yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, programlanndaki faaliyetlerin tamamına katılmak zorunda olup, okul içi ve okul dışı faaliyetlerin herhangi birisine resmi mazeretleri dışmda katılmayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Bilgilerinizi ve süreçle ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yürütülmesini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Semih AKTEKİN 

Bakan a.

Genel Müdür

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

5. Sınıf Matematik Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Fen Bilimleri Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Din Kültürü Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Kuranı Kerim Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen Bilimleri Fenbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Kuranı Kerim Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Matematik Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen Bilimleri Etkin Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Din Kültürü Doku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel İletişim Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Ders Kitabı Cevapları
Powered by Blogger.