Yeni Haberler
recent

PARAGRAF TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL SÜREÇLERİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

PARAGRAF TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL SÜREÇLERİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Yazma becerisi, birçok bilişsel süreci barındıran çok yönlü ve karmaşık bir alandır. Ülkemizde yazma becerilerine ilişkin alan yazın incelendiğinde ilk, orta ve lise öğrenimlerinde öğrencilerin düzeylerine uygun bir eğitim verilebildiğini söyleyebilmek mümkün görünmemektedir (bkz. Coşkun, 2011; Çifci, 2006; Yıldız,2010; Tok ve Ünlü, 2013). Cümle, paragraf ve metin düzeyinde birçok sorun yaşayan öğrencilerin sorunlarından biri de paragraf yazmada kendini göstermektedir (Coşkun, 2011). Bu çalışmada, alan yazında yer alan farklı paragraf türlerinin öğretimi yoluyla öğrencilerin bilişsel becerilerine verilen katkının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Eylem araştırması şeklinde desenlenen ve 14 hafta (28 saat) süren bu çalışmaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören I. sınıf 36 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerle odak grup görüşmesi, öğretim üyeleri ile görüşme, öğrencilerin yazılı anlatımları, öğrencilerin çalışma kâğıtları, öğrenci günlükleri, araştırmacı günlüğü olmak üzere 6 farklı veri toplama aracından elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak kategoriler oluşturulmuştur. 

Uygulama öncesinde yapılan odak grup görüşmelerinde, öğrencilerin önceki öğrenim hayatlarında paragraf düzeyinde bir eğitim almadıkları ve nitelikli paragraf analizlerinin yapılmadığı dolayısıyla da öğrencilerin lisans öğrenimine paragraf yapısını bilmeden geldikleri ortaya çıkmıştır. Uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde paragraf düzeyinde eğitimin verilmesi, süreç temelli yazma yaklaşımın uygulanması, elektronik ortamlarda yazılması ve yazma konularının hayatla ilişkilendirilmesi kategorileri ön plana çıkarmıştır. 

Çalışma, öğrencilerin yazma ile düşünme arasındaki ilişkiyi fark edebildiklerini, okuduklarını daha iyi anlamaya başladıklarını, basit konularda derinlemesine düşünebildiklerini, analiz etme, sıralama ve karşılaştırma becerilerini daha etkin bir şekilde kullanabildiklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Öğrencilerin, paragraf türlerine ilişkin gerçekleştirilen bu öğretimle yazmaya karşı olumlu tutum geliştirdikleri de günlüklerine yansımıştır.


Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Fen Bilimleri Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Din Kültürü Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Kuranı Kerim Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen Bilimleri Fenbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Kuranı Kerim Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Matematik Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen Bilimleri Etkin Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Din Kültürü Doku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel İletişim Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Ders Kitabı Cevapları
Powered by Blogger.