Yeni Haberler
recent

9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 53

9. Sinif Coğrafya Koza Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 53


9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı, 9.Sınıf Coğrafya Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Coğrafya Dersi Koza Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Koza Yayınları 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Koza


9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 53. Sayfa Cevapları 

2.BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  ÇALIŞMALARI 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz. 

1.Aşağıdaki unsurlardan hangisinin haritalarda her zaman bulunması zorunlu değildir?
A. Ölçek 

B. Yön oku 
C. Başlık
D. Lejant 

E. Koordinat sistemi
 

2. I. B noktası çukurdur.
II. Eğimin en çok olduğu yer C-D hattıdır.
III. E-F hattı bir vadidir.
IV. A ve H noktaları tepedir.
V. G noktasının olduğu alan düzlüktür.
Yandaki haritaya göre verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A. I, II ve IV 

B. III, IV ve V 
C. II, III ve V
D. II, III, IV ve V 

E. I, II, IV ve V
 

3. I. Coğrafi unsurun ismi
II. Coğrafi unsurun dağılışı
III. Coğrafi unsurun koordinatları
IV. Alana ait toprak derinliği
V. Alanı temsil eden çizgisel veriler
Yukarıdakilerden hangileri coğrafi bilgi sistemine aktarılabilecek konumsal verilerdir?
A. II ve III 

B. I, II ve V
C. I, II, III ve IV 

D. II, III ve V
E. I, III, IV ve V
 

4. Meridyenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Başlangıç meridyeni, Dünya’yı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye ayırır.
B. İki meridyen arasındaki mesafe her enlemde 111 km’dir.
C. İki meridyen arasında 6 dakikalık bir zaman farkı vardır.
D. Batı ve doğu meridyenlerinin sayısı toplam 180’dir. 

E. Başlangıç meridyeni olarak Ekvator kabul edilir. 

B. Aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplandırınız.
1. 60° doğu meridyeni üzerinde bulunan bir yerleşim yeri ile 45° batı meridyeni üzerinde bulunan bir yer arasında kaç saatlik zaman farkı vardır? Hesaplayınız.
CEVAP: 60+45=105

105*4=420
420/60=7 saat  

2. Haritaların coğrafya biliminde ve yaşantımızda önemi nedir? Açıklayınız.
CEVAP: Haritalar, konumsal bilginin nerede, nasıl, ne şekilde bulunduğunu gösteren, iletişim araçlarıdır. Coğrafya eğitiminde kullanılması gereken en önemli materyallerden birisi de haritalardır. Eğitim sisteminde kullanılan bu haritalar kartograf adı verilen uzman kişiler tarafından kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak üretilmelidirler. Türkiye’de yenilenen eğitim sistemiyle haritalar, coğrafya derslerinde çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.  

3. Küçük ve büyük ölçekli haritaların birbirine kıyasla avantaj ve dezavantajları nelerdir? Küçük ve büyük ölçekli haritaların kullanım amaçlarına örnekler veriniz.
CEVAP: BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:
a- Haritası çizilecek alan dardır. 
b- Ayrıntı fazladır. 
c- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ: a- Haritası çizilecek alan geniştir. 
b- Ayrıntı azdır. 
c- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür. 

4. Haritaların kullanım amaçlarına yönelik çoktan seçmeli bir soru hazırlayınız.
CEVAP:  Bir Türkiye fiziki haritasında Adapazarı Ovası yeşil, Iğdır Ovası sarı, Başkale Ovası kahverengi ile gösterilmiştir.
Buna göre, fiziki haritada ovaların farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Toprak yapısının farklı olduğunu
B) Yükseltilerinin farklı olduğunu
C) Değişik bölgelerde bulunduklarını
D) Ekonomik etkinliklerin farklı olduğunu
E) Yüz ölçümlerinin farklı olduğunu

C. Atlastan yararlanarak aşağıdaki ülkelerin hangi paraleller ve meridyenler arasında yeraldıklarını örnekteki gibi yazınız.
1. Türkiye : 26°-45° doğu, 36°-42° kuzey
2. Fransa :
3. Şili :          
67° ve 75° batı, 18° ve 56°güney
4. Çin : 
5. Japonya : 
6. Mısır : 9. Sınıf Coğrafya Koza YAYINLARI sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Fen Bilimleri Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Din Kültürü Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Kuranı Kerim Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen Bilimleri Fenbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Kuranı Kerim Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Matematik Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen Bilimleri Etkin Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Din Kültürü Doku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel İletişim Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Ders Kitabı Cevapları
Blogger tarafından desteklenmektedir.